Odbudowa kości

W codziennej praktyce dążymy do tego, aby leczenie implantologiczne było przewidywalne tzn. wynik estetyczny i funkcjonalny osiągnięty dzięki implantom powinien być trwały.

Jednym z podstawowych parametrów warunkujących stabilność leczenia implantologicznego jest właściwa ilość tkanki kostnej, w którą wprowadzamy tytanową śrubę czyli implant. Należy, w związku z powyższym, wystrzegać się sytuacji granicznych, w których kość otacza wkręcony implant cienkim płaszczem.

Nowoczesne osiągnięcia biotechnologiczne w połączeniu z prawidłową techniką zabiegową pozwalają na odbudowę właściwych warunków kostnych, dzięki czemu pacjenci mogą długotrwale cieszyć się nowym uśmiechem.

W 80 % przypadków, aby przeprowadzić leczenie implantologiczne zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej należy zastosować jedną z wielu metod odbudowy kości.

Najczęściej po zabiegu odbudowy kości następuje okres gojenia się i przebudowy wszczepionego materiału kostnego tak, aby po kilku miesiącach wprowadzić implanty zębowe. Niejednokrotnie możliwy jest zabieg jednoczasowego wkręcenia implantu wraz z regeneracją tkanki kostnej.

Najnowsze badania naukowe skłaniają do wniosku, że kość wokół implantu powinna mieć grubość 1,5-2 mm, aby leczenie było jak najbardziej przewidywalne. Jeżeli, na przykład, chcemy wprowadzić implant o jednej z najczęściej używanych średnic 4 mm to szerokość kości powinna wynosić 7-8 mm! Z obserwacji klinicznej wynika, że rzadko u pacjentów mamy do dyspozycji tak idealne warunki kostne. Po każdej ekstrakcji zęba już po 3 miesiącach zanika 30-50 % kości wyrostka zębodołowego szczęki i z czasem ta resorpcja kostna postępuje.

W zależności od sytuacji klinicznej mamy do dyspozycji wiele metod odbudowy tkanki kostnej:

  • przeszczepy bloków kostnych,
  • metody tzw. sterowanej regeneracji kości (przy użyciu błon kolagenowych i materiałów kościozastępczych),
  • rozszczepienie wyrostka zębodołowego,
  • dystrakcje kostne.

Nasz zespół chirurgiczny wykorzystuje wszystkie powyższe metody, skupiając się głównie na osiągnięciu jak najlepszego efektu leczniczego przy jak najmniejszym urazie okołooperacyjnym dla pacjenta. Nowoczesne osiągnięcia biotechnologiczne w połączeniu z prawidłową techniką zabiegową pozwalają na odbudowę właściwych warunków kostnych, dzięki czemu pacjenci mogą długotrwale cieszyć się nowym uśmiechem.

lek.med. specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej Michał Zmorzyński

WARTO WIEDZIEĆ
NAPISZ DO NAS
Masz pytanie? Zostaw swój numer a oddzwonimy do Ciebie!
    envelopephone-handsetbubblemenu