Metamorfozy

Prezentowana metamorfoza dotyczy Pacjenta, który przeszedł wiele zabiegów w obrębie jamy ustnej ze względu na przebyty rozszczep wargi i podniebienia. Po wielu trudnych doświadczeniach pragnął wreszcie cieszyć się komfortem funkcjonowania uzębienia i zadowalającą estetyką.

W dolnym łuku zaplanowano leczenie i odbudowę kompozytową zębów własnych Pacjenta oraz uzupełnienie braków zębowych w odcinkach bocznych koronami na implantach, co poskutkowało bardzo harmonijnym i estetycznym wyglądem łuku dolnego oraz poprawiło relacje zwarciowe.

Leczenie w łuku górnym było wielkim wyzwaniem pod względem chirurgicznym, ponieważ kość szczęki była znacznie zdeformowana wskutek przebytego rozszczepu podniebienia. Zabiegi regeneracji kości umożliwiły wprowadzenie 7 implantów oraz przygotowanie wysoce estetycznego mostu ceramicznego opartego na implantach.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne:
lek. dent. Małgorzata Bachanek
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz

Pacjentka zgłosiła się z powodu braku zęba 21 (górnej lewej jedynki).

Po pełnej diagnostyce rozpoczęto od dokładnej higienizacji i instruktażu higieny jamy ustnej.

W miejscu brakującej jedynki wykonano augmentację (regenerację kości) uzyskując pożądaną szerokość wyrostka zębodołowego a następnie wszczepiono implant. Pacjentka przeszła również leczenie ortodontyczne, które miało na celu odtworzenie miejsca w zgryzie m.in. na brakujący ząb 21.

Następnie zaplanowano leczenie protetyczne. Przy pomocy korony tymczasowej na implancie kształtowano tkanki miękkie (dziąsło) by zenity (najwyżej położone punkty) obu jedynek znajdowały się na tym samym poziomie.

Zależało nam, by obie jedynki były symetryczne (identycznej szerokości), dlatego też na prawą jedynkę zaplanowano licówkę pełnoceramiczną a na jedynkę lewą wykonano koronę na implancie (po uprzedniej analizie zwarcia na modelu gipsowym).
Ząb 22 z powodu zmiany zapalnej został wyleczony endodontycznie i zaopatrzony wkładem z włókna szklanego a następnie koroną pełnoceramiczną.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic w celu odbudowy estetycznej oraz poprawy funkcji żucia. Praca rozpoczęła się od dokładnej diagnostyki oraz ustaleniu oczekiwań estetycznych. W łuku górnym po usunięciu rozchwianych zębów wykonano most ceramiczny w odcinku przednim oraz korony w odcinku bocznym. Łuk dolny również stanowił nie lada wyzwanie, ponieważ Pacjentka przez wiele lat nie użytkowała żadnej pracy protetycznej uzupełniającej braki zębowe, a zły układ zębów powodował niszczenie własnych tkanek. Wykonano korony łączone w odcinku przednim oraz zatrzaskową protezę uzupełniającą braki zębów. Praca zgodnie z życzeniem Pacjentki odbudowała i wzmocniła zarówno zęby własne, jak i uzupełniła braki zębowe. Całościowy efekt rekonstrukcji udało się osiągnąć przy wykorzystaniu własnych zębów.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic w celu poprawy uśmiechu w odcinku przednim. Na podstawie badania tomograficznego okazało się, że górna lewa jedynka wymagała rewizji endodontycznej ze względu na zmianę zapalną około wierzchołkową. Przed wykonaniem rekonstrukcji protetycznej wybielono oba łuki zębowe oraz wykonano leczenie zachowawcze. Na górnej prawej jedynce, górnej lewej dwójce wykonano licówki pełnoceramiczne. Na górnej lewej jedynce wykonano koronę pełnoceramiczną.

Leczenie endodontyczne
Irmina Materna
Leczenie protetyczne
Natalia Złotkowska

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic z licznymi ubytkami próchnicowymi oraz nieszczelnymi i nieestetycznymi wypełnieniami.

Po wykonaniu pełnej diagnostyki, Pacjentka rozpoczęła swoją drogę do pełnej rekonstrukcji zwarcia. Wykonano odbudowę kości i tkanek miękkich przed zabiegiem implantacji pięciu wszczepów. Zastosowano leczenie zachowawcze oraz protetyczne, które obejmowało korony protetyczne na implantach oraz korony i licówki pełnoceramiczne na zębach własnych.

Leczenie zachowawcze i protetyczne
dr Mirella Ziomek
Leczenie chirurgiczne
dr Radosław Bartosz

Pacjent zgłosił się do kliniki z dysfunkcją żucia (niemożliwość dopasowania zębów do siebie tzw. efekt „wielu zgryzów”) oraz chęcią poprawy estetyki uśmiechu.

Leczenie rozpoczęto od ustawienia prawidłowych relacji pomiędzy zębami, przy pomocy szyny nagryzowej. Kolejno przygotowano wizualizację i po jej akceptacji przez Pacjentkę wykonano odbudowę funkcjonalno – estetyczną zębów. Odbudowa bazuje na ceramicznych licówkach o poszerzonym zasięgu, indywidualizowanych na życzenie Pacjenta.

Leczenie protetyczne
dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie periodontyczne:
dr Zuzanna Cienkiera
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz

Przeprowadzono wybielanie z zastosowaniem hybrydowej lampy Beyond Polus. Pomimo nie łatwego przypadku, efekt tuż po samym zabiegu jest bardzo pozytywny i wyraźnie widoczny.

Higienizacja
Iwona Osak

Założeniem leczenia była poprawa estetyki uśmiechu, przywrócenie symetrii siekaczy oraz przykrycie przebarwionych zębów. Pełna diagnostyka ujawniła konieczność poprawny leczeń kanałowych wykonanych u Pacjentki na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Przygotowane zostało woskowanie diagnostyczne (tzw. wax-up), które ma na celu przełożenie oczekiwań zarówno Pacjenta jak i lekarza na modele gipsowe, na podstawie którego wykonane zostają klucze, za pomocą których przymierzamy naszą wizualizacją w jamie ustnej (tzw. mock-up).

W celu uzyskania najbardziej zadowalającego efektu konieczna była współpraca periodontologa.

Ostatecznie po zakończeniu leczenia endodontycznego i zachowawczego zęby w odcinku przednim zostały zaopatrzone licówkami i koronami pełnoceramicznymi, a w odcinkach bocznych wykonaliśmy nakłady.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie periodontologiczne
lek. dent. Zuzanna Cienkiera
Leczenie protetyczne
lek. dent. Mirella Ziomek

Motywacją Pacjentki do leczenia była poprawa estetyki uśmiechu, funkcji żucia, oraz eliminacja stanów zapalnych obecnych w jamie ustnej. Zgodnie z zaleceniami zespołu lekarzy, Pacjentka przeszła korektę ortodontyczną ustawienia zębów w łuku dolnym, zwieńczone odbudową kompozytową odcinka przedniego typu bonding. W odcinkach bocznych zastosowano korony połączone zasuwami z protezą szkieletową. Bardzo estetyczny efekt w łuku górnym zapewniły korony ceramiczne, most protetyczny oraz korony oparte na implantach w odcinkach bocznych.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne i implantologiczne
dr Radosław Bartosz
Leczenie ortodontyczne:
dr Aneta Zmorzyńska
Leczenie protetyczne
lek. dent. Małgorzata Bachanek

Pacjent zgłosił się do Kliniki z rozległymi stanami zapalnymi zębów i dziąseł. Użytkowane przez pacjenta mosty na zębach własnych, które stanowiły filary, straciły właściwe utrzymanie, co powodowało komplikacje podczas zarówno mówienia, jak i jedzenia. Zęby w górnej szczęce nie kwalifikowały się już do leczenia, były rozchwiane na wyrostku i nadmiernie zniszczone. Zespół kliniki zaplanował rekonstrukcje obu łuków, działając zarówno w kwestii uzyskania optymalnej estetyki, jak i funkcji zębów.

Praca w szczęce została wykonana na 6 implantach, praca w łuku dolnym bazowała na zębach własnych Pacjenta i implantach. Całość rekonstrukcji została wykonane z indywidualnie charakteryzowanej ceramiki tak by efekt był jak najbardziej naturalny. Praca w łuku górnym dla bardzo dobrej higieny zastosowano most hybrydowy odpinany, dzięki któremu Pacjent idealnie może codziennie zadbać o swój nowy uśmiech. W łuku dolnym wykonano mosty stałe na zębach i korony przykręcane do implantów.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne i implantologiczne
lek. stom. Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne i implantoprotetyczne
dr n.med. Grzegorz Wasiluk

NAPISZ DO NAS
Masz pytanie? Zostaw swój numer a oddzwonimy do Ciebie!
    menu