Metamorfozy

Przeprowadzona pełną diagnostykę RTG i tomografie komputerową. Zaplanowano każdy etap wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego.

W odcinku bocznym wszczepiono 2 implanty. Posłużyły one za bazę do przykręconego mostu protetycznego, dzięki czemu nasza Pacjentka znów może przeżuwać i szeroko się uśmiechać. W odcinku przednim dolnego łuku zębów, wszczepiono 4 implanty jako podstawa niezwykle wygodnej i wysoce estetycznej zdejmowane pracy protetycznej. Dzięki temu uzyskano stabilizacje zgryzu oraz przywrócono utraconą funkcję gryzienia. Praca protetyczna z idealnie dobranym kształtem, kolorem oraz subtelną przeziernością obejmowała 6 koron pełnoceramicznych w łuku górnym. Część zębów została również przeleczona endodontycznie.

Pacjentce zależało na poprawie estetyki uśmiechu. Wykonano wybielanie zębów oraz na górnej prawej jedynce licówkę dopasowana do koloru szkliwa pozostałych zębów.

Leczenie protetyczne:
lek. dent. prot. Mirella Ziomek
Higienistka
Sylwia Safonów

Po wykonaniu planu leczenia przeprowadzono leczenie endodontyczne polegające na pierwotnym oraz wtórnym leczeniu kanałowym i wzmocnieniu zębów włóknami szklanymi. Działania ortodontyczne polegały w pierwszej kolejności na uszeregowaniu zębów i przygotowaniu warunków zgryzowych do możliwości wykonania pracy protetycznej. W miejscu planowanej implantacji wykonano chirurgiczny przeszczep bloku kostnego.

Całoceramiczne odbudowy zębów, czyli korony i licówki okrężne to poprawa zarówno estetyki jak i przede wszystkim poprawnej funkcji startych i zniszczonych zębów Pacjenta. Praca protetyczna była naturalizowana indywidualnie, zgodnie z życzeniem Pacjenta, który nie chciał zbyt jasnych i zbyt równych zębów.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do Kliniki z powodu dolegliwości bólowych i przebarwienia zęba 21 (lewa górna jedynka). Badanie tomograficzne wykazało, że ząb wymaga powtórnego leczenia kanałowego i resekcji wierzchołka korzenia z powodu rozległego stanu zapalnego rozprzestrzeniającego się w kości.

Na leczenie składało się:

  • powtórne leczenie endodontyczne zęba 21 i zaopatrzenie go wkładem z włókna szklanego oraz leczenie pozostałych zębów wymagających interwencji zachowawczej lub endodontycznej.
  • resekcja wierzchołka korzenia zęba 21.
  • wybielanie zębów w butiku higienizacyjnym WhitebyDeClinic
  • laserowa korekta dziąsła przy zębach 11 i 21 w celu wyrównania linii zenitów dziąsłowych i optycznego wydłużenia zębów, zamaskowania uśmiechu dziąsłowego, następnie licówka pełnoceramiczna na ząb 11 i korona pełnoceramiczna na ząb 21 w celu zamaskowania przebarwienia martwego zęba 21 i uzyskania harmonijnego uśmiechu.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
lek. dent. Agnieszka Jankowska

Prezentowana metamorfoza dotyczy Pacjenta, który przeszedł wiele zabiegów w obrębie jamy ustnej ze względu na przebyty rozszczep wargi i podniebienia. Po wielu trudnych doświadczeniach pragnął wreszcie cieszyć się komfortem funkcjonowania uzębienia i zadowalającą estetyką.

W dolnym łuku zaplanowano leczenie i odbudowę kompozytową zębów własnych Pacjenta oraz uzupełnienie braków zębowych w odcinkach bocznych koronami na implantach, co poskutkowało bardzo harmonijnym i estetycznym wyglądem łuku dolnego oraz poprawiło relacje zwarciowe.

Leczenie w łuku górnym było wielkim wyzwaniem pod względem chirurgicznym, ponieważ kość szczęki była znacznie zdeformowana wskutek przebytego rozszczepu podniebienia. Zabiegi regeneracji kości umożliwiły wprowadzenie 7 implantów oraz przygotowanie wysoce estetycznego mostu ceramicznego opartego na implantach.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne:
lek. dent. Małgorzata Bachanek
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz

Pacjentka zgłosiła się z powodu braku zęba 21 (górnej lewej jedynki).

Po pełnej diagnostyce rozpoczęto od dokładnej higienizacji i instruktażu higieny jamy ustnej.

W miejscu brakującej jedynki wykonano augmentację (regenerację kości) uzyskując pożądaną szerokość wyrostka zębodołowego a następnie wszczepiono implant. Pacjentka przeszła również leczenie ortodontyczne, które miało na celu odtworzenie miejsca w zgryzie m.in. na brakujący ząb 21.

Następnie zaplanowano leczenie protetyczne. Przy pomocy korony tymczasowej na implancie kształtowano tkanki miękkie (dziąsło) by zenity (najwyżej położone punkty) obu jedynek znajdowały się na tym samym poziomie.

Zależało nam, by obie jedynki były symetryczne (identycznej szerokości), dlatego też na prawą jedynkę zaplanowano licówkę pełnoceramiczną a na jedynkę lewą wykonano koronę na implancie (po uprzedniej analizie zwarcia na modelu gipsowym).
Ząb 22 z powodu zmiany zapalnej został wyleczony endodontycznie i zaopatrzony wkładem z włókna szklanego a następnie koroną pełnoceramiczną.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic w celu odbudowy estetycznej oraz poprawy funkcji żucia. Praca rozpoczęła się od dokładnej diagnostyki oraz ustaleniu oczekiwań estetycznych. W łuku górnym po usunięciu rozchwianych zębów wykonano most ceramiczny w odcinku przednim oraz korony w odcinku bocznym. Łuk dolny również stanowił nie lada wyzwanie, ponieważ Pacjentka przez wiele lat nie użytkowała żadnej pracy protetycznej uzupełniającej braki zębowe, a zły układ zębów powodował niszczenie własnych tkanek. Wykonano korony łączone w odcinku przednim oraz zatrzaskową protezę uzupełniającą braki zębów. Praca zgodnie z życzeniem Pacjentki odbudowała i wzmocniła zarówno zęby własne, jak i uzupełniła braki zębowe. Całościowy efekt rekonstrukcji udało się osiągnąć przy wykorzystaniu własnych zębów.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic w celu poprawy uśmiechu w odcinku przednim. Na podstawie badania tomograficznego okazało się, że górna lewa jedynka wymagała rewizji endodontycznej ze względu na zmianę zapalną około wierzchołkową. Przed wykonaniem rekonstrukcji protetycznej wybielono oba łuki zębowe oraz wykonano leczenie zachowawcze. Na górnej prawej jedynce, górnej lewej dwójce wykonano licówki pełnoceramiczne. Na górnej lewej jedynce wykonano koronę pełnoceramiczną.

Leczenie endodontyczne
Irmina Materna
Leczenie protetyczne
Natalia Złotkowska

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic z licznymi ubytkami próchnicowymi oraz nieszczelnymi i nieestetycznymi wypełnieniami.

Po wykonaniu pełnej diagnostyki, Pacjentka rozpoczęła swoją drogę do pełnej rekonstrukcji zwarcia. Wykonano odbudowę kości i tkanek miękkich przed zabiegiem implantacji pięciu wszczepów. Zastosowano leczenie zachowawcze oraz protetyczne, które obejmowało korony protetyczne na implantach oraz korony i licówki pełnoceramiczne na zębach własnych.

Leczenie zachowawcze i protetyczne
dr Mirella Ziomek
Leczenie chirurgiczne
dr Radosław Bartosz

Pacjent zgłosił się do kliniki z dysfunkcją żucia (niemożliwość dopasowania zębów do siebie tzw. efekt „wielu zgryzów”) oraz chęcią poprawy estetyki uśmiechu.

Leczenie rozpoczęto od ustawienia prawidłowych relacji pomiędzy zębami, przy pomocy szyny nagryzowej. Kolejno przygotowano wizualizację i po jej akceptacji przez Pacjentkę wykonano odbudowę funkcjonalno – estetyczną zębów. Odbudowa bazuje na ceramicznych licówkach o poszerzonym zasięgu, indywidualizowanych na życzenie Pacjenta.

Leczenie protetyczne
dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie periodontyczne:
dr Zuzanna Cienkiera
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz

NAPISZ DO NAS
Masz pytanie? Zostaw swój numer a oddzwonimy do Ciebie!
    menu