Łatwość i profesjonalizm w doborze koloru

Piękny i zdrowy uśmiech jest wyrazem atrakcyjności, sukcesu i jakości życia. Stan i wygląd zębów ma niebagatelny wpływ na naszą sferę psychiczną. Jest ważną częścią naszej osobowości i podkreśla indywidualność każdego człowieka.

Znaczenie koloru

Aby wykonywane przez nas uzupełnienie protetyczne mogło się do tego pozytywnie przyczynić stawiamy sobie wysokie wymagania jakościowe.

Naszą ambicją jest efektywność, fachowość i pewność w działaniu. Zespołowa praca gabinetu stomatologicznego z laboratorium, stosowanie odpowiednich technologii i certyfikowanych materiałów to podstawowa zasada obowiązująca w całym procesie protetycznym. Jednak o powodzeniu estetycznym decyduje precyzyjne określenie koloru.

Perfekcyjna funkcjonalność i technicznie dobrze wykonana praca nie będzie zadowalająca ani dla stomatologa ani dla pacjenta jeżeli kolor uzupełnienia nie będzie harmonizował z pozostałymi zębami.

Selekcja koloru naturalnego

Firmy tworzą coraz bardziej nowoczesne urządzenia i instrumenty, które pomagają nam w tym trudnym zadaniu jakim jest dobór koloru. Vita Zahnfabrik jest od ponad 80 lat synonimem kompetencji kolorystycznych, a kwestia kolorów zębów i ich reprodukcja jest wątkiem przewodnim w działalności firmy.

Wieloletnie badania zaowocowały ustystematyzowaniem kolorów naturalnego uzębienia i w 1956r pojawił się pierwszy ujednolicony wzorzec koloru VITAPAN classical. Jest to skala 16 odcieni zęba od barwy A1 do D4. Jednak posługiwanie się nim to działanie losowe. Dylematem jest to, że większość gam kolorystycznych wykazuje nierównomierne rozłożenie lub w ogóle nie występuje w przestrzeni barwnej przewidzianej dla zębów naturalnych.

Koncentracja kolorów na niewielkiej przestrzeni i brak widocznych różnic pomiędzy odcieniami powoduje, że ludzkie oko szybko się męczy w czasie określenia koloru i nie daje wiarygodnych wyników. Powyższe niedogodności zostały zminimalizowane w systemie VITA TOOTHGUIDE 3D-MASTER. Próbki występują w przestrzeni kolorystycznej zgodnie z naukowymi zasadami. Wiedza na temat składowych koloru zęba: jasności [L], chromatyczności [C] i barwy [H] stanowi podstawę procedury doboru koloru.

VITA TOOTHGUIDE 3D-MASTER zawiera 29 podstawowych kolorów i nazywany jest kolornikiem 3 kroków.

  • krok 1 - określenie jasności - do dyspozycji mamy 5 grup jasności plus grupa „0”, która określa kolory wybielane. Posługując się próbkami z najwyższego piętra dokonujemy selekcji grupy. Rozpoczynamy od wyeliminowania za jasnych lub za ciemnych sekcji i tą metodą dochodzimy do wyboru odpowiedniej grupy.
  • krok 2 - określenie chromatyczności - pozostając w wybranej grupie jasności określamy jeden z 3 poziomów intensywności koloru. Pracę zaczynamy zawsze od grupy M. (medium)
  • krok 3 – określenie barwy - na tym etapie należy ocenić czy naturalny kolor zęba jest bardziej cytrynowy (L) czy różowy (R) w porównaniu do barwy M, która uznana jest za kolor pośredni.

Modyfikacja systemu 3D-MASTER

Najnowszym osiągnięciem konwencjonalnego doboru koloru jest VITA LINERAGUIDE. Cechuje go nowoczesna forma i jeszcze łatwiejsza selekcja barw. W tym systemie 29 odcieni 3D-Master zostało ustawionych w klasycznej formie linearnej.

Weryfikacja właściwego koloru to proces 2 kroków.

  • 1 - krok- selekcja jasności - za pomocą próbników umieszczonych na ciemnoszarej płytce definiujemy grupę jasności.
  • 2 - krok – selekcja chromatyczności i barwy - przechodzimy do danej grupy i na jasnoszarej płytce mamy ułożone wszystkie kolory reprezentujące daną sekcję. Do naszego zadania należy już tylko szybki wybór odpowiedniej intensywności i barwy.

Należy pamiętać o tym, że standardowy dobór koloru powinien się odbyć w świetle dziennym i przed szlifowaniem zęba ponieważ proces preparacji powoduje wysuszenie i rozjaśnienie koloru właściwego. Przed przystąpieniem do pracy należy zwrócić uwagą na otoczenie. Szminka, kolor ubrania pacjenta, kolorowe soczewki to elementy wpływające na naszą ocenę barwną. Ponieważ oko meczy się po 5-7 sekundach najbardziej miarodajne jest pierwsze wrażenie kolorystyczne.

Kolor wybielany

Określenie naturalnego koloru zęba nie jest przedsięwzięciem łatwym. Natomiast określenie sztucznego koloru zębów pacjenta powstałego w wyniku rozjaśniania jest zadaniem o wiele bardziej skomplikowanym. Dodatkowo oczekiwania pacjentów co do zakresu wybielania opierają się na wzorcach amerykańskich i często znajdują się poza obszarem kolorów naturalnych.

Przy użyciu nowoczesnych metod rozjaśniania silna zmiana koloru zębów jest możliwa, ale nie da się tego precyzyjnie zaplanować i ustalić przy pomocy konwencjonalnych systemów kolorystycznych. Przyczyna tkwi w tym, że podczas wybielania zębów zostają zmienione takie parametry kolorystyczne jak jasność i intensywność.

VITA BLEACHEDGUIDE 3D-MASTER to system, który definiuje wybielane kolory, dlatego jest pomocnym instrumentem w gabinecie stomatologicznym. Dzięki temu zabiegi rozjaśniania łatwo jest planować i kontrolować. VITA BLEACHEDGUIDE opracowano w oparciu o logiczne reguły systemu 3D-MASTER czyli: jasność, chromatyczność i barwa. Została zachowana regularna i widoczna gołym okiem różnica odcieni. Najważniejszy parametr – jasność – mamy do dyspozycji w pośrednich wartościach. Natomiast poziom chromatyczność wzrasta ze spadkiem jasności, tak jak ma to miejsce w zębach naturalnych. Barwa próbek koresponduje z grupą środkową – M należącą do VITA TOOTHGUIDE 3D-MASTER.

Na podstawie skali VITA BLEACHEDGUIDE stomatolog może w formie wizualnej dokładnie określić z pacjentem jakie są jego życzenia i wytłumaczyć na ile można je zrealizować. Ponad to po procesie rozjaśniania można konkretnie sprawdzić czy uzyskano żądany efekt.

Jeżeli kolejnym etapem pracy jest wykonanie uzupełnień protetycznych niebagatelną sprawą jest kompatybilność i łatwość komunikacji kolorystycznej między VITA BLEACHEDGUIDE, a materiałem ceramicznym ponieważ cały czas poruszamy się w systemie VITA 3D-MASTER.

Dla pacjenta

Dodatkowo do skali kolorystycznej zębów wybielanych Vita Zahnfabrik oferuje tak zwanego doradcę pacjenta. Jest to VITA BLEACHEDGUIDE 3D-MASTER w formie drukowanej. W przewidzianych do tego polach na papierowym wzorze zaznacza się sytuację wyjściową oraz żądany efekt lub uzyskany rezultat.

Na podstawie tego można łatwo stwierdzić czy w odpowiednim czasie będzie konieczność powtórzenia zabiegu rozjaśniania zębów. VITA BLEACHEDGUIDE w połączeniu z doradcą pacjenta jest dla stomatologa nie tylko ułatwieniem, ale też optymalnym instrumentem w pracy z pacjentem.

WARTO WIEDZIEĆ
NAPISZ DO NAS
Masz pytanie? Zostaw swój numer a oddzwonimy do Ciebie!
    envelopephone-handsetbubblemenu