Metamorfozy

Pacjentka zgłosiła się do kliniki w celu poprawy estetyki uśmiechu oraz wymiany użytkowanych od lat prac protetycznych (korony i mosty). Po wnikliwym badaniu, przedstawiono pacjentce kompleksowy projekt całkowitej rekonstrukcji uśmiechu zawierający elementy leczenia zachowawczegochirurgicznego i protetycznego.

W pierwszym etapie usunięto wszystkie ogniska próchnicy oraz wszczepiono implanty dentystyczne w miejscu brakujących zębów. Następnie przeprowadzono pacjentkę przez prace tymczasowe, tak aby mogła w pełni kontrolować estetykę, kształt i formę docelowych uzupełnień. Finalnie wykonano odbudowę protetyczną polegającą na odbudowaniu zębów minimalnie inwazyjnymi uzupełnieniami ceramicznymi (licówki i korony) na zębach i implantach.

Irmina Materna

lekarz dentysta, endodonta

Radosław Bartosz

lekarz medycyny, lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Pacjentka zgłosiła się do kliniki z długoletnio leczoną chorobą przyzębia (paradontoza). Obecne zęby pacjentki zaburzały poczucie estetyki pacjentki oraz wywoływały obawę podczas jedzenia. Pacjentka została zaopatrzona nowymi pracami na implantach. W obu łukach zębowych wykonano mosty ceramiczne przytwierdzone trwale do wszczepów.

Radosław Bartosz

lekarz medycyny, lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Pacjent zgłosił się do kliniki w celu leczenia licznych ognisk próchnicy oraz poprawy estetyki swoich zębów. Podczas wnikliwego badania stomatologicznego zaobserwowano konieczność zmiany relacji zębów pomiędzy zębami w szczęce i żuchwie. Nieprawidłowe ustawienie zębów doprowadziło do znacznego starcia własnych tkanek oraz do obniżenia wysokości zgryzu, co skutkowało zmianami w rysach twarzy pacjenta. W pierwszym etapie wykonano wirtualny projekt pracy, który następnie przekazano na zęby pacjenta, w celu zobrazowania ostatecznego efektu leczenia. Kolejno przeprowadzono leczenie zachowawcze oraz endodontyczne zębów w znieczuleniu ogólnym. Leczenie protetyczne, odtwórcze zawierało odbudowę estetyki zębów oraz prawidłowej wysokości zwarcia licówkami oraz nakładami ceramicznymi o poszerzonym zasięgu.

Irmina Materna

lekarz dentysta, endodonta

Pacjentka zgłosiła się do kliniki z rozległą chorobą przyzębia (paradontoza). Wszystkie zęby w bardzo dużym stopniu rozchwiania nie dawały pacjentce poczucia pewności siebie i zaburzały poczucie estetyki pacjentki.
Ze względu na duże braki kości w łuku górnym, zadecydowano o oparciu nowej pracy na 4 implantach zygomatycznych. W łuku dolnym odbudowę nowych zębów pacjentki zaplanowano w oparciu o 6 implantów.
Tuż po zabiegu w znieczuleniu ogólnym pacjentkę zaopatrzono w uzupełnienia tymczasowe, na stałe przykręcone do wszczepów. Po okresie gojenia pacjentka otrzymała w klinice nową rekonstrukcję ceramiczną w postaci mostów przykręcanych do implantów.

Radosław Bartosz

lekarz medycyny, lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Ząb 25 i 26 wymiana nieszczelnych wypełnień kompozytowych na overlay’e ceramiczne Vita Enamic 1M2 HT w systemie Cerec CAD/CAM. Cementowanie na Variolink A3.

Zamknięcie diastemy górnej materiałem kompozytowym Gradia Anterior.

Pacjent l. 56 zgłosił się z powodu ograniczonego odwodzenia żuchwy i asymetrii twarzy 2 tygodnie po urazie części twarzowej czaszki. W oparciu o badanie przedmiotowe i TK tomografem NewTom 5G rozpoznano złamanie jarzmowo-oczodołowe po stronie lewej ze złamaniem trzonu kości jarzmowej i znacznym przemieszczeniem odłamów.

W znieczuleniu ogólnym wykonano repozycję i osteosyntezę minipłytkową złamania z wykorzystaniem mini- i mikropłytek tytanowych Synthes MatrixMidFace.

Pacjent l.34, zgłosił się do Kliniki z urazem twarzoczaszki: złamanie czołowo-oczodołowo-nosowe po wypadku komunikacyjnym. Po wykonaniu badania przedmiotowego oraz TK tomografem NewTom 5G zaplanowano zabieg.

Zabieg zaopatrzenia złamania w obrębie łuski kości czołowej i odtworzenie ciągłości górnego brzegu oczodołu 6 płytkami Medartis Modus 1.5. wykonano w znieczuleniu ogólnym. Kontrolne TK.

Sławomir Puzio

asystent stomatologiczny, higienista

Irmina Materna

lekarz dentysta, endodonta

Radosław Bartosz

lekarz medycyny, lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Agnieszka Jankowska-Smolińska

lekarz dentysta, protetyk

NAPISZ DO NAS
Masz pytanie? Zostaw swój numer a oddzwonimy do Ciebie!
    menu