Sławomir Puzio

Asystent Stomatologiczny

SŁAWOMIR

PUZIO

Higienista

Jest Absolwentem Medyczne Studium Zawodowe im. PCK, Puławach na kierunku higiena Stomatologiczna. Od początku pracy uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach poszerzając swoją wiedzę z zakresu profilaktyki stomatologicznej. W klinice wykonuje zabiegi profilaktyczno- lecznicze oraz wybielanie. Asystuje lekarzom przy zabiegach protetycznych, chirurgicznych i implantoprotetycznych. Swoja wieloletnia wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy z pacjentami.