Efekty naszej pracy

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi przypadkami klinicznymi.

Pacjent zgłosił się do kliniki ze startymi zębami i licznymi ukruszeniami. Po diagnostyce okazało się, że występują u Pacjenta również przyszyjkowe ubytki szkliwa, spowodowane zgrzytaniem i zaciskaniem zębów.

Leczenie rozpoczęliśmy od dokładnego oczyszczenia zębów, następnie przeprowadzono leczenie zachowawcze i endodontyczne, co stanowiło przygotowanie do odbudowy protetycznej. Jedynie zdrowe zęby mogą być podjęte leczeniem estetycznym, dzięki czemu minimalizujemy wystąpienie kłopotów zdrowotnych z jamą ustną w przyszłości.

Po przeprowadzeniu wielu badań oraz projektów wykonano deprogramację, cyfrowe projektowanie uśmiechu oraz analizę warunków zwarciowych. Następnie przygotowano indywidualne licówki pełnoceramiczne, które zostały umieszczone w obu łukach zębowych.

Leczenie protetyczne:
lek. dent. prot. Agnieszka Jankowska
Leczenie endodontyczne:
lek. dent. Wioletta Bielas

Pacjent zgłosił się do kliniki w celu przywrócenia naturalnego usmiechu i naturalnych kolorów zębów. Wykonano specjalistyczną diagnostykę RTG i zaplanowano kompleksowe leczenie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej stomatologii mogliśmy przywrócić zdrowie zębom oraz uzyskać estetycznych wygląd całego uśmiechu.

Leczenie endodontyczne:
lek. dent. endo. Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne:
lek. med. lek. stom. spec. chr. Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
lek. dent. prot. Mirella Ziomek
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz

Pacjent zgłosił się z pożółkłym kolorem zębow, uciążliwą wadą zgryzu, startymi i wrażliwymy zębami.
Wykonano kompleksową diagnostykę i zaplanowano leczenie stomatologiczne przez zespół specjalistów DeClinic.

Leczenie endodontyczne:
lek. dent. endo. Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne:
lek. med. lek. stom. spec. chr. Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
lek. dent. prot. Mirella Ziomek
Leczenie ortodontyczne:
dr Aneta Zmorzyńska

Przeprowadzona pełną diagnostykę RTG i tomografie komputerową. Zaplanowano każdy etap wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego.

W odcinku bocznym wszczepiono 2 implanty. Posłużyły one za bazę do przykręconego mostu protetycznego, dzięki czemu nasza Pacjentka znów może przeżuwać i szeroko się uśmiechać. W odcinku przednim dolnego łuku zębów, wszczepiono 4 implanty jako podstawa niezwykle wygodnej i wysoce estetycznej zdejmowane pracy protetycznej. Dzięki temu uzyskano stabilizacje zgryzu oraz przywrócono utraconą funkcję gryzienia. Praca protetyczna z idealnie dobranym kształtem, kolorem oraz subtelną przeziernością obejmowała 6 koron pełnoceramicznych w łuku górnym. Część zębów została również przeleczona endodontycznie.

Pacjentce zależało na poprawie estetyki uśmiechu. Wykonano wybielanie zębów oraz na górnej prawej jedynce licówkę dopasowana do koloru szkliwa pozostałych zębów.

Leczenie protetyczne:
lek. dent. prot. Mirella Ziomek

Higienistka
Sylwia Safonów

Po wykonaniu planu leczenia przeprowadzono leczenie endodontyczne polegające na pierwotnym oraz wtórnym leczeniu kanałowym i wzmocnieniu zębów włóknami szklanymi. Działania ortodontyczne polegały w pierwszej kolejności na uszeregowaniu zębów i przygotowaniu warunków zgryzowych do możliwości wykonania pracy protetycznej. W miejscu planowanej implantacji wykonano chirurgiczny przeszczep bloku kostnego.

Całoceramiczne odbudowy zębów, czyli korony i licówki okrężne to poprawa zarówno estetyki jak i przede wszystkim poprawnej funkcji startych i zniszczonych zębów Pacjenta. Praca protetyczna była naturalizowana indywidualnie, zgodnie z życzeniem Pacjenta, który nie chciał zbyt jasnych i zbyt równych zębów.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do Kliniki z powodu dolegliwości bólowych i przebarwienia zęba 21 (lewa górna jedynka). Badanie tomograficzne wykazało, że ząb wymaga powtórnego leczenia kanałowego i resekcji wierzchołka korzenia z powodu rozległego stanu zapalnego rozprzestrzeniającego się w kości.

Na leczenie składało się:

  • powtórne leczenie endodontyczne zęba 21 i zaopatrzenie go wkładem z włókna szklanego oraz leczenie pozostałych zębów wymagających interwencji zachowawczej lub endodontycznej.
  • resekcja wierzchołka korzenia zęba 21.
  • wybielanie zębów w butiku higienizacyjnym WhitebyDeClinic
  • laserowa korekta dziąsła przy zębach 11 i 21 w celu wyrównania linii zenitów dziąsłowych i optycznego wydłużenia zębów, zamaskowania uśmiechu dziąsłowego, następnie licówka pełnoceramiczna na ząb 11 i korona pełnoceramiczna na ząb 21 w celu zamaskowania przebarwienia martwego zęba 21 i uzyskania harmonijnego uśmiechu.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
lek. dent. Agnieszka Jankowska

Prezentowana metamorfoza dotyczy Pacjenta, który przeszedł wiele zabiegów w obrębie jamy ustnej ze względu na przebyty rozszczep wargi i podniebienia. Po wielu trudnych doświadczeniach pragnął wreszcie cieszyć się komfortem funkcjonowania uzębienia i zadowalającą estetyką.

W dolnym łuku zaplanowano leczenie i odbudowę kompozytową zębów własnych Pacjenta oraz uzupełnienie braków zębowych w odcinkach bocznych koronami na implantach, co poskutkowało bardzo harmonijnym i estetycznym wyglądem łuku dolnego oraz poprawiło relacje zwarciowe.

Leczenie w łuku górnym było wielkim wyzwaniem pod względem chirurgicznym, ponieważ kość szczęki była znacznie zdeformowana wskutek przebytego rozszczepu podniebienia. Zabiegi regeneracji kości umożliwiły wprowadzenie 7 implantów oraz przygotowanie wysoce estetycznego mostu ceramicznego opartego na implantach.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne:
lek. dent. Małgorzata Bachanek
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz

Pacjentka zgłosiła się z powodu braku zęba 21 (górnej lewej jedynki).

Po pełnej diagnostyce rozpoczęto od dokładnej higienizacji i instruktażu higieny jamy ustnej.

W miejscu brakującej jedynki wykonano augmentację (regenerację kości) uzyskując pożądaną szerokość wyrostka zębodołowego a następnie wszczepiono implant. Pacjentka przeszła również leczenie ortodontyczne, które miało na celu odtworzenie miejsca w zgryzie m.in. na brakujący ząb 21.

Następnie zaplanowano leczenie protetyczne. Przy pomocy korony tymczasowej na implancie kształtowano tkanki miękkie (dziąsło) by zenity (najwyżej położone punkty) obu jedynek znajdowały się na tym samym poziomie.

Zależało nam, by obie jedynki były symetryczne (identycznej szerokości), dlatego też na prawą jedynkę zaplanowano licówkę pełnoceramiczną a na jedynkę lewą wykonano koronę na implancie (po uprzedniej analizie zwarcia na modelu gipsowym).
Ząb 22 z powodu zmiany zapalnej został wyleczony endodontycznie i zaopatrzony wkładem z włókna szklanego a następnie koroną pełnoceramiczną.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic w celu odbudowy estetycznej oraz poprawy funkcji żucia. Praca rozpoczęła się od dokładnej diagnostyki oraz ustaleniu oczekiwań estetycznych. W łuku górnym po usunięciu rozchwianych zębów wykonano most ceramiczny w odcinku przednim oraz korony w odcinku bocznym. Łuk dolny również stanowił nie lada wyzwanie, ponieważ Pacjentka przez wiele lat nie użytkowała żadnej pracy protetycznej uzupełniającej braki zębowe, a zły układ zębów powodował niszczenie własnych tkanek. Wykonano korony łączone w odcinku przednim oraz zatrzaskową protezę uzupełniającą braki zębów. Praca zgodnie z życzeniem Pacjentki odbudowała i wzmocniła zarówno zęby własne, jak i uzupełniła braki zębowe. Całościowy efekt rekonstrukcji udało się osiągnąć przy wykorzystaniu własnych zębów.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic w celu poprawy uśmiechu w odcinku przednim. Na podstawie badania tomograficznego okazało się, że górna lewa jedynka wymagała rewizji endodontycznej ze względu na zmianę zapalną około wierzchołkową. Przed wykonaniem rekonstrukcji protetycznej wybielono oba łuki zębowe oraz wykonano leczenie zachowawcze. Na górnej prawej jedynce, górnej lewej dwójce wykonano licówki pełnoceramiczne. Na górnej lewej jedynce wykonano koronę pełnoceramiczną.

Leczenie endodontyczne
Irmina Materna
Leczenie protetyczne
Natalia Złotkowska

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic z licznymi ubytkami próchnicowymi oraz nieszczelnymi i nieestetycznymi wypełnieniami.

Po wykonaniu pełnej diagnostyki, Pacjentka rozpoczęła swoją drogę do pełnej rekonstrukcji zwarcia. Wykonano odbudowę kości i tkanek miękkich przed zabiegiem implantacji pięciu wszczepów. Zastosowano leczenie zachowawcze oraz protetyczne, które obejmowało korony protetyczne na implantach oraz korony i licówki pełnoceramiczne na zębach własnych.

Leczenie zachowawcze i protetyczne
dr Mirella Ziomek
Leczenie chirurgiczne
dr Radosław Bartosz

Pacjent zgłosił się do kliniki z dysfunkcją żucia (niemożliwość dopasowania zębów do siebie tzw. efekt „wielu zgryzów”) oraz chęcią poprawy estetyki uśmiechu.

Leczenie rozpoczęto od ustawienia prawidłowych relacji pomiędzy zębami, przy pomocy szyny nagryzowej. Kolejno przygotowano wizualizację i po jej akceptacji przez Pacjentkę wykonano odbudowę funkcjonalno – estetyczną zębów. Odbudowa bazuje na ceramicznych licówkach o poszerzonym zasięgu, indywidualizowanych na życzenie Pacjenta.

Leczenie protetyczne
dr n. med. Grzegorz Wasiluk
Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie periodontyczne:
dr Zuzanna Cienkiera
Leczenie ortodontyczne:
dr Anna Wasiewicz

Przeprowadzono wybielanie z zastosowaniem hybrydowej lampy Beyond Polus. Pomimo nie łatwego przypadku, efekt tuż po samym zabiegu jest bardzo pozytywny i wyraźnie widoczny. Dowiedz się więcej o White by DeClinic

Higienizacja
Iwona Osak

Założeniem leczenia była poprawa estetyki uśmiechu, przywrócenie symetrii siekaczy oraz przykrycie przebarwionych zębów. Pełna diagnostyka ujawniła konieczność poprawny leczeń kanałowych wykonanych u Pacjentki na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Przygotowane zostało woskowanie diagnostyczne (tzw. wax-up), które ma na celu przełożenie oczekiwań zarówno Pacjenta jak i lekarza na modele gipsowe, na podstawie którego wykonane zostają klucze, za pomocą których przymierzamy naszą wizualizacją w jamie ustnej (tzw. mock-up).

W celu uzyskania najbardziej zadowalającego efektu konieczna była współpraca periodontologa.

Ostatecznie po zakończeniu leczenia endodontycznego i zachowawczego zęby w odcinku przednim zostały zaopatrzone licówkami i koronami pełnoceramicznymi, a w odcinkach bocznych wykonaliśmy nakłady.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie periodontologiczne
lek. dent. Zuzanna Cienkiera
Leczenie protetyczne
lek. dent. Mirella Ziomek

Motywacją Pacjentki do leczenia była poprawa estetyki uśmiechu, funkcji żucia, oraz eliminacja stanów zapalnych obecnych w jamie ustnej. Zgodnie z zaleceniami zespołu lekarzy, Pacjentka przeszła korektę ortodontyczną ustawienia zębów w łuku dolnym, zwieńczone odbudową kompozytową odcinka przedniego typu bonding. W odcinkach bocznych zastosowano korony połączone zasuwami z protezą szkieletową. Bardzo estetyczny efekt w łuku górnym zapewniły korony ceramiczne, most protetyczny oraz korony oparte na implantach w odcinkach bocznych.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne i implantologiczne
dr Radosław Bartosz
Leczenie ortodontyczne:
dr Aneta Zmorzyńska
Leczenie protetyczne
lek. dent. Małgorzata Bachanek

Pacjent zgłosił się do Kliniki z rozległymi stanami zapalnymi zębów i dziąseł. Użytkowane przez pacjenta mosty na zębach własnych, które stanowiły filary, straciły właściwe utrzymanie, co powodowało komplikacje podczas zarówno mówienia, jak i jedzenia. Zęby w górnej szczęce nie kwalifikowały się już do leczenia, były rozchwiane na wyrostku i nadmiernie zniszczone. Zespół kliniki zaplanował rekonstrukcje obu łuków, działając zarówno w kwestii uzyskania optymalnej estetyki, jak i funkcji zębów.

Praca w szczęce została wykonana na 6 implantach, praca w łuku dolnym bazowała na zębach własnych Pacjenta i implantach. Całość rekonstrukcji została wykonane z indywidualnie charakteryzowanej ceramiki tak by efekt był jak najbardziej naturalny. Praca w łuku górnym dla bardzo dobrej higieny zastosowano most hybrydowy odpinany, dzięki któremu Pacjent idealnie może codziennie zadbać o swój nowy uśmiech. W łuku dolnym wykonano mosty stałe na zębach i korony przykręcane do implantów.

Leczenie zachowawcze i endodontyczne
dr Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne i implantologiczne
lek. stom. Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne i implantoprotetyczne
dr n.med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się, aby poprawić estetykę swojego uśmiechu. Największym problemem był ułamany i mocno przebarwiony siekacz lewego łuku górnego. Pacjentce bardzo zależało na efektownym wyglądzie uśmiechu.

Na wstępie przeprowadziliśmy szczegółową diagnostykę dla jak najlepszego określenia potrzeb Pacjentki i precyzyjnego zaplanowania leczenia. Następnie szczegółowo opracowaliśmy plan leczenia dla optymalizacji poświęconego czasu i pracy. Ostatecznie leczenie polegało na wzmocnieniu wkładami z włókna szklanego oraz wykonano higienizację i leczenie zachowawcze. Leczenie protetyczne objęło wykonanie koron pełnoceramicznych. Zaś na pozostałych zębach wykonano licówki napalane na masie, dla estetycznego efektu końcowego, na czym zależało Pacjentce najbardziej.

Leczenie protetyczne:
dr Natalia Złotkowska
Leczenie endodontyczne
dr Irmina Materna

Pacjentka zgłosiła się do DeClinic w celu poprawy estetyki zębów. Nie tylko kształt oraz mnogość wypełnień dawały mało estetyczny obraz uśmiechu. Komplikacją było również ustawienie zębów.

Po wnikliwej analizie przypadku oraz rozmowie o potrzebach pacjentki, rozpoczęto planowanie protetyczne. Po akceptacji projektu ostatecznego wyglądu zębów, wykonano ceramiczne uzupełnienia w łuku górnym. Braki zębów w łuku dolnym zostaną uzupełnione za pomocą implantów. Pacjentka kontynuuje leczenie ciesząc się już z efektów leczenia.

Leczenie protetyczne
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjent zgłosił się do DeClinic w celu kompleksowej odbudowy obu łuków zębowych. Pacjent od lat użytkował prace protetyczne w postaci mostów ceramicznych. Własne zęby, uległy starciu na skutek nieprawidłowej pozycji szczęk w stosunku do siebie. Efektem tych procesów były objawy bólowe ze strony stawów i mięśni żucia oraz pęknięcia zębów i mostów protetycznych.
Po wnikliwej diagnostyce, ustalono prawidłowe relacje szczęk w stosunku do siebie, po czym wykonano projekt ostatecznej odbudowy. Zniszczone filary zębów, które nie kwalifikowały się do leczenia, zamieniono na implanty zębowe.
Ostateczna praca wykonana w całości z tlenku cyrkonu licowanego ceramiką, nie tylko znacznie polepszyła wygląd pacjenta, ale przede wszystkim utrwaliła prawidłowe ustawienie zgryzu. Tak przeprowadzone leczenie kompleksowe daje pewność na lata.

Leczenie endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjent zgłosił się do kliniki w celu wybielania zębów. Nigdy wcześniej nie miał wykonywanego takiego zabiegu. Po wnikliwym wywiadzie i konsultacji zdecydował się na wybielanie lampą Polus Advanced Ultra. Najnowszy model lampy dodatkowo wyposażony jest w ultradźwięki, dzięki czemu uzyskujemy lepszy efekt wybielania. Lampa nie emituje ciepła przez co zabieg jest bezpieczny dla pacjenta. Cała wizyta trwała około godziny, podczas której wykonano trzy naświetlania. Już po pierwszej serii był widoczny efekt bielszych zębów. Finalnie uzyskaliśmy kolor o kilka tonów jaśniejszy. Pacjent w trakcie całego zabiegu, jaki i po nim, nie odczuwał żadnego dyskomfortu.

Kolor wyjściowy – 2L 2,5
Kolor po zabiegu wybielania – 1M1

Higienistka
Sylwia Safonów

Pacjent zgłosił się do kliniki z powodu niezadowolenia z koloru swoich zębów. Warunkiem przeprowadzenia zabiegu wybielania są zdrowe zęby, oczyszczone z kamienia i osadu nazębnego. Przed przystąpieniem do zabiegu wykonaliśmy rutynową kontrolę, na której stwierdzono znaczne starcie zębów, brak prowadzeń siecznych i kłowych, zalegający kamień, osady oraz liczne przebarwienia.

W trakcie leczenia wykonano:
– Wizualizacje w programie DSD, na podstawie której wykonano wax-up.
– Zabieg higienizacji i wybielania w White by DeClinic.
– Podniesienie zwarcia w odcinkach bocznych materiałem kompozytowym.
– Założenie na 6 zębach przednich górnych i dolnych licówek z materiału E-max Press.

Leczenie protetyczne:
lek. dent. Mirella Ziomek

Pacjentka zgłosiłą się z wadą zgryzu, która powodowała dyskomfort podczas codziennych czynności jak jedzenie, powracające bóle szyi i przygryzanie policzków.
Przeprowadzono leczenie protetyczne i zapewnienie prawidłowego ścierania się zębów.

Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do kliniki z chęcią poprawy warunków zgryzowych i symetrii twarzy.

Po wykonaniu szczegółowej diagnostyki został przygotowany plan leczenia wielozespołowego obejmujący: leczenie zachowawcze, leczenie ortodontyczne, fizjoterapię, zabieg ortognatyczny, leczenie implantologicznoprotetyczne.

Leczenie ortodontyczne:
dr Aneta Zmorzyńska
Leczenie ortognatyczne, implantologiczne:
dr Michał Zmorzyński

Pacjentka zgłosiła się do kliniki w celu poprawy estetyki uśmiechu oraz wymiany użytkowanych od lat prac protetycznych (korony i mosty).
Po wnikliwym badaniu, przedstawiono pacjentce kompleksowy projekt całkowitej rekonstrukcji uśmiechu zawierający elementy leczenia zachowawczego, chirurgicznegoprotetycznego.

W pierwszym etapie usunięto wszystkie ogniska próchnicy oraz wszczepiono implanty dentystyczne w miejscu brakujących zębów.
Następnie przeprowadzono pacjentkę przez prace tymczasowe, tak aby mogła w pełni kontrolować estetykę, kształt i formę docelowych uzupełnień.
Finalnie wykonano odbudowę protetyczną polegającą na odbudowaniu zębów minimalnie inwazyjnymi uzupełnieniami ceramicznymi (licówki i korony) na zębach i implantach.

Leczenie endodontyczne:
dr Irmina Materna
Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do kliniki z długoletnio leczoną chorobą przyzębia (paradontoza). Obecne zęby pacjentki zaburzały poczucie estetyki pacjentki oraz wywoływały obawę podczas jedzenia.
Pacjentka została zaopatrzona nowymi pracami na implantach.
W obu łukach zębowych wykonano mosty ceramiczne przytwierdzone trwale do wszczepów.

Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjent zgłosił się do kliniki w celu leczenia licznych ognisk próchnicy oraz poprawy estetyki swoich zębów. Podczas wnikliwego badania stomatologicznego zaobserwowano konieczność zmiany relacji zębów pomiędzy zębami w szczęce i żuchwie. Nieprawidłowe ustawienie zębów doprowadziło do znacznego starcia własnych tkanek oraz do obniżenia wysokości zgryzu, co skutkowało zmianami w rysach twarzy pacjenta.
W pierwszym etapie wykonano wirtualny projekt pracy, który następnie przekazano na zęby pacjenta, w celu zobrazowania ostatecznego efektu leczenia.
Kolejno przeprowadzono leczenie zachowawcze oraz endodontyczne zębów w znieczuleniu ogólnym.
Leczenie protetyczne, odtwórcze zawierało odbudowę estetyki zębów oraz prawidłowej wysokości zwarcia licówkami oraz nakładami ceramicznymi o poszerzonym zasięgu.

Leczenie zachowawcze:
dr Irmina Materna
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Pacjentka zgłosiła się do kliniki z rozległą chorobą przyzębia (paradontoza). Wszystkie zęby w bardzo dużym stopniu rozchwiania nie dawały pacjentce poczucia pewności siebie i zaburzały poczucie estetyki pacjentki.
Ze względu na duże braki kości w łuku górnym, zadecydowano o oparciu nowej pracy na 4 implantach zygomatycznych. W łuku dolnym odbudowę nowych zębów pacjentki zaplanowano w oparciu o 6 implantów.
Tuż po zabiegu w znieczuleniu ogólnym pacjentkę zaopatrzono w uzupełnienia tymczasowe, na stałe przykręcone do wszczepów. Po okresie gojenia pacjentka otrzymała w klinice nową rekonstrukcję ceramiczną w postaci mostów przykręcanych do implantów.

Leczenie chirurgiczne:
dr Radosław Bartosz
Leczenie protetyczne:
dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Ząb 25 i 26 wymiana nieszczelnych wypełnień kompozytowych na overlay’e ceramiczne Vita Enamic 1M2 HT w systemie Cerec CAD/CAM. Cementowanie na Variolink A3.

Zamknięcie diastemy górnej materiałem kompozytowym Gradia Anterior.

Stan po wieloodłamowym złamaniu żuchwy z 2011 roku. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym.

Z użyciem PiezoSurgery wycięto blok kostny zawierający patologiczny zrost. Odłamy nastawiono i zespolono płytą SynthesMatrix Unilock oraz śrubami Lock. Wykonano kontrolne badanie tomografem komputerowym.

16 overla’y z ceramiki szklanej Empress Multi A3.
Cementowanie na Variolink II A3

Pacjent l. 56 zgłosił się z powodu ograniczonego odwodzenia żuchwy i asymetrii twarzy 2 tygodnie po urazie części twarzowej czaszki. W oparciu o badanie przedmiotowe i TK tomografem NewTom 5G rozpoznano złamanie jarzmowo-oczodołowe po stronie lewej ze złamaniem trzonu kości jarzmowej i znacznym przemieszczeniem odłamów.

W znieczuleniu ogólnym wykonano repozycję i osteosyntezę minipłytkową złamania z wykorzystaniem mini- i mikropłytek tytanowych Synthes MatrixMidFace.

Pacjent l.34, zgłosił się do Kliniki z urazem twarzoczaszki: złamanie czołowo-oczodołowo-nosowe po wypadku komunikacyjnym. Po wykonaniu badania przedmiotowego oraz TK tomografem NewTom 5G zaplanowano zabieg.

Zabieg zaopatrzenia złamania w obrębie łuski kości czołowej i odtworzenie ciągłości górnego brzegu oczodołu 6 płytkami Medartis Modus 1.5. wykonano w znieczuleniu ogólnym. Kontrolne TK.