Grzegorz Wasiluk

Dr nauk medycznych, Lekarz stomatolog

Grzegorz

Wasiluk

Protetyk,
Zastępca Dyrektora Medycznego

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz były pracownik Katedry i Zakładu Protetyki i Implantoprotetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Hiszpanii oraz USA. Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz na University of North Carolina (USA). Uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje na University of Southern California w Los Angeles (USA) oraz w klinice dr John’a Kois’a w Seattle (USA). Każdego roku uczestniczy czynnie w konferencjach i kongresach, prezentując swoje osiągnięcia kliniczne w formie wykładów i plakatów (m.in. EAO, PEERS). Jako pierwszy Polak ukończył prestiżowy program P3, na którym szkolą się młodzi, międzynarodowi wykładowcy, organizowany we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).
Jest autorem i współautorem licznych publikacji, ukierunkowanych na rozwiązania
CAD/CAM, stosowanych w protetyce i implantoprotetyce.
W 2016 roku uzyskał tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Od wielu lat prowadzi swoje prelekcje i szkolenia w kraju i za granicą.

Obecnie piastuje stanowisko Prezydenta Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.

Jest pasjonatem nowoczesnych rozwiązań w stomatologii, stale dążącym do idealnego uśmiechu swoich pacjentów. Celem pracy jest zawsze uzyskanie maksymalnie bezpiecznych i naturalnych efektów leczenia przy użyciu minimalnie inwazyjnych metod i technik pracy.