Anna Wasiewicz

Dr n.med., lekarz dentysta

Anna

Wasiewicz

Ortodonta

Dr n. med. Anna Wasiewicz jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2010 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako jedna z pierwszych lekarzy w Polsce zaczęła leczyć aparatami lingwalnymi i jako jedna z nielicznych specjalizuje się w indywidualnie projektowanych aparatach lingwalnych Incognito i WIN. Posiada tytuł Doktora nauk medycznych w dziedzinie ortodoncji uzyskany przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz tytuł Master of Science Ortodoncji Lingwalnej uzyskany na Uniwersytecie Federico II w Neapolu.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS), Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego (SIDO) i American Association of Orthodontists (AAO).
Dr Anna Wasiewicz zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych i dzieci, w tym przypadków wielospecjalistycznych. W praktyce stosuje nowoczesne techniki ortodontyczne, wykorzystując m.in. miniimplanty ortodontyczne oraz zamki najnowszych generacji.
Stale poszerza swoją wiedzę z dziedziny ortodoncji, uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych w kraju i na świecie. Jest także autorką wielu prac naukowych, prezentowanych i wyróżnionych na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach.